NazwaExcel
Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”